Prístupnosť a použiteľnosť webstránok

Prístupnosť a použiteľnosť webstránok

Štandardy prístupnosti webových stránok zabezpečujú prístupnosť informačno-komunikačných technológií pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčnými obmedzeniami, starších ľudí a všetkých, ktorí môžu zaostať v rýchlom pokroku technológií vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Cieľom zavedenia štandardov je napomôcť aktívnej účasti a integrácii osôb s postihnutím v spoločnosti. Používanie týchto štandardov podporuje prístupnosť aj v prípade nedostačujúceho hardvéru alebo softvéru. Splnenie povinných štandardov je bezpodmienečne nutné na to, aby znevýhodneným občanom boli dostupné informácie na webových stránkach.

Pravidlá prístupnosti pre internetové (webové) stránky sú bežnou súčasťou viacerých zahraničných legislatív. V USA sú známe pod názvom Section 508, Česká republika vydala Best Practice. Cieľom takýchto pravidiel je sprístupniť internetové stránky aj hendikepovaným užívateľom internetu, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení.
Snahou konzorcia W3C (World Wide Web Consortium) je dosiahnuť maximálnu prístupnosť webu aj pre zdravotne postihnuté osobyWeb Accessibility Initiative (WAI)

Európska komisia definuje webovú prístupnosť (Web Accessibility) ako „schopnosť osoby pristúpiť na web“. V podstate sa webové sídlo považuje za prístupné, ak ho môžu rovnako účinne používať nielen zdravé osoby, ale aj osoby zdravotne postihnuté. Obsah, funkcie a služby by mali byť prístupné pre maximálny okruh užívateľov, a to bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie alebo obmedzenia koncovej technológie užívateľa či prostredie.

Podľa Európskej komisiie bolo v EÚ v roku 2000 približne 37 miliónov zdravotne postihnutých osôb, pričom počet starších osôb neustále narastal. Hoci nie všetci používajú web, tým ktorí ho používajú je potrebné odstraňovať prekážky, s ktorými sa stretávajú pri prístupe na web.

Prístupné sídla sú použiteľné aj na slabších koncových počítačoch s pomalým prístupom na internet a dokonca aj pre osoby s bezdrôtovým prístupom. Veľa z techník, ktoré sa používajú na vytvorenie sídiel prístupných pre osoby zdravotne postihnutých, uľahčuje vytvorenie webových sídiel na používanie pomocou mobilných telefónov alebo osobných digitálnych asistentov PDA (personal digital assistant).

Snaha o lepšiu použiteľnosť webových stránok v porovnaní s klasickým prístupom vyžaduje ďalšie náklady. Podľa odhadov zvýšenie investícií do zlepšenia použiteľnosti webových stránok o 10% približne zdvojnásobuje ich využiteľnosť. Exaktné zistenie návratnosti investícií do lepšej použiteľnosti webových stránok v praxi je pomerne zložité. Cena projektu sa totiž porovnáva so zvýšeným a efektívnejším používaním týchto stránok a so spokojnosťou zákazníkov. Čo sa týka webových stránok zameraných na elektronický obchod, tento vzťah je ľahšie viditeľný vo zvyšovaní príjmov za predaj tovaru a služieb.

Prečo je prístupnosť webstránok dôležitá?

  • s prístupnosťou (web accessibility) sa zvýši použiteľnosť (web usability)
  • prístupná webstránka zníži dobu načítania stránky
  • prístupný web sa zobrazí omnoho vyššie vo výsledkoch vyhľadávania - SEO - optimalizácia pre vyhľadávače
  • prístupným webom si budujete vaše dobré meno
  • získate nových potenciálnych zákazníkov
  • web je kompatibilný s novými zobrazovacími technológiami

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.