Smart Guides vo Photoshope – automatické zarovnávanie pomocou vodítok

Smart Guides vo Photoshope – automatické zarovnávanie pomocou vodítok

Väčšina webdizajnérov používajúcich Photoshop potrebuje čo najefektívnejšie metódy na zrovnávanie objektov. Webdizajn je umením, ktoré vyžaduje používanie mriežky (gridu) a konzistentné umiestňovanie a zarovnávanie objektov. Aj extravagntný dizajn, ktorý vybočuje z mriežky, predpokladá mriežku, z ktorej môže vybočiť. :)

Na zarovnávanie objektov je možné použiť viaceré metódy. Väčšinou je to nastavenie mriežky (grid), použitie pravítok (rulers), vytvorenie vodítok (guides) pre celý súbor a používanie palety na zarovnávanie (Align).

Ďalšou metódou rýchleho okamžitého zarovnávania je použitie Smart Guides, teda inteligentných vodítok.

Ako fungujú Smart Guides

Inteligentné vodítka (Smart Guides) sa zobrazujú vždy pri pohybe objektu a naznačujú pozíciu objektu vzhľadom ku všetkým okolitým objektom (aj skrytým) a k hraniciam dokumentu.

Pozícia je zobrazovaná pomocou čiar vedúcich od objektu k jeho susedom a k rôznym ďalším objektom na ploche. Tieto čiary sa zobrazujú v reálnom čase, takže pri ťahaní objektov a vrstiev po pracovnej ploche vždy vidno, v akom vzťahu sú ich okraje alebo stred k okolitým objektom.

Pozrime sa na príklad:

V nasledujúcej animácii sú dva kruhy v dvoch vrstvách. Jeden kruh je stacionárny, druhým hýbeme. Červené čiary (Smart Guides), ktoré sa v okolí kruhov zobrazujú nám hovoria, ako je poziciovaný stred a okraje druhého kruhu voči prvému, ktorý nemení polohu:

smartguides1 

Keďže máme vo Photoshope nastavené priskakovanie objektov k vodítkam (Snap To / Guides v hornom menu View), objekt sa sám presúva na pixel presne tam, kam ho chceme zarovnať.

Zapnutie inteligentných vodítok

Pri novej inštalácii Photoshopu je treba Smart Guides zapnúť (defaultne sú vypnuté).

Ich aktiváciu nájdeme v hlavnom menu Zobraziť (View):

smartguides5


Aktívne použitie vodítok

Okrem zarovnávania už jestvujúcich objektov umožňujú Smart Guides zarovnanie napríklad selekcií. Na vytvorenie selekcie v správnej pozícii k existujúcemu objektu je teda nutné len začať ľubovoľnú selekciu (Marquee) a natiahnuť jej veľkosť tak, ako nám inteligentné vodítka naznačia:

smartguides2

smartguides2


Vzájomne zarovnávať je možné objekty akýchkoľvek tvarov
– photoshop nájde ich maximálne hranice a geometrický stred a vodítka ponúkne podľa nich:

smartguides2

 

Nastavenia Smart Guides

Farbu vodítok je možné nastaviť v Nastaveniach (Preferences) v hlavnom menu Upraviť (Edit).

smartguides2

Výhody Smart Guides

Vodítka sa zobrazujú pri práci neustále a umožňujú nepretržitú kontrolu nad zarovnaním všetkých prvkov webstránky alebo iného umeleckého diela.

Pri prvom použití niektorí užívatelia (najmä začiatočníci) hlásia, že ich nepretržité vyskakovanie vodítok ruší. Absolútna väčšina užívateľov však zobrazovanie vodítok v hlave automaticky filtruje a výrazne oceňuje možnosť dokonale zarovnávať objekty. ;]

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.