Formulár

Modul formulár umožňuje vytvoriť rôzne formuláre (kontaktný, registračný,..). Formuláre vyplnené návštevníkmi stránky sú archivované v redakčnom systéme a zároveň je možné ich odosielať na preddefinované e-mailové adresy.

V redakčnom systéme môžete vyplnené formuláre triediť, prezerať si ich obsah, zoraďovať a filtrovať ich podľa požadovaných kritérií. Formuláre je možné aj exportovať do excelovského súboru na ďalšie spracovanie.

V redakčnom systéme je pomocou šablóny definovaný vzhľad e-mailu, ktorý sa odošle po vyplnení formulára na vami zadanú e-mailovú adresu alebo viacero adries. Nastavený môže byť tiež e-mail, ktorý sa odošle návštevníkovi stránky, ktorý formulár vyplnil, ak v rámci formuláru zadal svoju e-mailovú adresu.


Príklad:

Formulár

Cena bez DPH: 49,00 €

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.