Connection with POHODA system

Váš e-shop prepojíme s ekonomickým systémom POHODA. Budete tak môcť jednoducho ponúkať a predávať tovar zo svojej skladovej evidencie, prijímať objednávky a ďalej s nimi pracovať, rozširovať adresár o nových zákazníkov a pod.

Prepojenie e-shopu s Pohodou je pomocou XML komunikácie a funguje obidvoma smermi.

Synchronizovať sa môžu informácie o produktoch, cenách, stavoch na sklade a parametroch oboma smermi medzi e-shopom a systémom POHODA. Na začiatku sa môžete rozhodnúť, či chcete produkty a kategórie primárne spravovať v e-shope alebo v POHODE. Na základe toho nastavíme, ktoré informácie sa kam budú prenášať.

Prepojenie so systémom POHODA 

Z e-shopu môžete načítať objednávky vykonané v e-shope do svojej obchodnej agendy v programe POHODA. Spolu s vykonanými objednávkami sa môžu do programu POHODA preniesť taktiež zmeny údajov o vašich zákazníkoch.

Okrem prepojenia e-shopu so systémom POHODA máme skúsenosti s prepojením aj na ekonomické systémy Money S3 a Oberon.

Price without VAT: 269.00 €

Before we begin: take a look at the processing of your personal data

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly. More info on the processing of cookies.