Product catalogue

Modul Katalóg produktov umožňuje nadefinovať zoznam produktov  tovarov alebo služieb — ktoré chcete ponúkať prostredníctvom svojej web stránky vašim zákazníkom.

Pri produkte môže byť zobrazený názov produktu, distribútora, popis produktu, špecifikácia, cena bez a s DPH, grafické prevedenia produktu, náhľad respektíve viacero náhľadov k danému produktu, hmotnosť produktu, prípadne jeho rozmery, možnosť priradiť k produktu ďalšie súvisiace produkty.

K produktu je ďalej možné nadefinovať zľavu (percentuálnu alebo absolútnu; množstevnú, vernostnú, zákaznícku,...).

V redakčnom systéme AlejTech CMS je možné nastaviť počet produktov, ktoré sa majú zobrazovať v katalógu v rámci jednej web stránky, počet riadkov a stĺpcov s náhľadmi a popismi produktov na stránke a spôsob listovania na ďalšie podstránky s produktmi.

Price without VAT: 349.00 €

Before we begin: take a look at the processing of your personal data

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly. More info on the processing of cookies.