SEO - Search Engine Optimalization

Optimalizácia webovej stránky pre vyľadávače alebo anglicky Search Engine Optimization – SEO je súčasťou redakčného systému AlejTech CMS v rámci Aktivácie a Redizajnu projektu.

Komplexné funkcie pre optimalizáciu pre vyhľadávače poskytuje AlejTech CMS svojim klientom ako svoju prirodzenú súčasť. Každý používateľ AlejTech CMS má v cene webstránky všetky dôležité nástroje pre kvalitnú optimalizáciu svojho webu.

Redakčný systém AlejTech CMS spĺňa všetky základné predpoklady optimalizácie webstránky pre vyhľadávače priamo pri tvorbe obsahu stránky. Jednotlivé parametre si môžete upravovať podľa potreby v redakčnom systéme kedykoľvek samostatne.

URL adresa každej podstránky je pre vyhľadávače ľahko čitateľná

Príklad:

Podstránka s názvom „Služby v oblasti právneho poradenstva“ má zobrazenú URL adresu: http://www.domena.sk/Sluzby-v-oblasti-pravneho-poradenstva,  namiesto pre vyhľadávače nezrozumiteľnej adresy typu http://www.domena.sk/Default.aspx?CatID=209 generovanej mnohými redakčnými systémami. URL sa generuje automaticky z názvu podstránky a môžete tiež definovať svoj vlastný URL názov (s väčším obsahom kľúčových slov).

SEO

Titulku podstránky v titulkovom riadku prehliadača sa jednoducho definuje

Príklad:

Podstránka s názvom – „Služby v oblasti právneho poradenstva“ môže mať zobrazený v titukovom riadku prehliadača názov: „Služby v oblasti právneho poradentva, právne poradenstvo“ namiesto pre vyhľadávače nedefinovaného názvu a stále sa opakujceho textu pre všetky podstránky. Titulok podstránky sa generuje automaticky z názvu stránky a
môžete si tiež definovať svoj vlastný titulok podstránky (s väčším obsahom kľúčových slov).

SEO

Popis stránky a kľúčové slová sa dajú nastaviť pre celú doménu a každú podstránku samostatne:

SEO

Nadpisy všetkých úrovní sa na podstránkach nastavia jedným kliknutím

Správna a premyslená štruktúra nadpisov umožňuje dobrú orientáciu na stránke nielen jej návštevníkom, ale aj robotom vyhľadávačom, ktoré obsah stránky prechádzajú. Nadpisy hlavnej úrovne vyhodnotí systém vyhľadávača ako dôležité a ich text pokladá za relevantný k obsahu stránky.

Dôkladné využívanie kľúčových slov v nadpisoch všetkých úrovní pomôže vyhľadávačom určiť, čo je na stránke dôležité a posunie vašu stránku vpred. Redakčný systém AlejTech CMS vám umožní pracovať s nadpismi na každej podstránke jedným kliknutím. Stačí nastavič kurzor na text a z ponuky vybrať úroveň nadpisu, ktorý chceme textu priradiť:

SEO-informacie-pre-vyhladavace

 

Alternatívne texty k obrázkom sa generujú automaticky

Obrázky na webe sú pre vyhľadávače nečitateľné – robot indexujúci obsah stránky číta iba skutočný text. Aj preto je dôležité obrázkom na vašej stránke definovať alternatívny text.

AlejTech CMS poskytuje automatické generovanie alternatívneho textu z názvu súboru s obrázkom. Akúkoľvek následnú úpravu alternatívneho textu používateľom systému je možné urobiť priamo pri vkladaní obrázka, a tiež kedykoľvek potom.

 

Redakčný systém AlejTech CMS podporuje aj mnohé ďalšie funkcie pre dobrú optimalizáciu. Rozsiahle SEO môže každý zákazník na svojej webstránke dosiahnuť ľahko a efektívne.

Included in the basic package

Before we begin: take a look at the processing of your personal data

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly. More info on the processing of cookies.