AlejTech/Blog/Nebojte sa prázdneho priestoru pri webdizajne
Prejsť na navigáciu

Nebojte sa prázdneho priestoru pri webdizajne

Nebojte sa prázdneho priestoru pri webdizajne

Čo je to whitespace?

Prázdny priestor alebo známejší pod anglickým výrazom „whitespace“ alebo „negative space“ predstavuje voľný priestor medzi jednotlivými prvkami dizajnu. Jeho využitie je rozhodujúce pri tvorbe správneho rozloženia. Mnoho začínajúcich dizajnérov si myslí, že hlavnou úlohou tvorby webstránok je zaplnenie stránky od okraja po okraj. To však nie je pravda. Ponechanie prázdneho miesta je rovnako dôležité, ba dokonca niekedy aj dôležitejšie ako samotný obsah.

Vnímanie prázdneho priestoru na fotografii

V centre deja je orol obklopený horami. 

ws-orol

Pre porozumenie whitespacu je dobré sa naučiť, ako izolovať ústredné objekty z kompozície. Ide o uvedomenie si priestoru okolo hlavného objektu.

ws-orol-negativ

Vnímanie prázdneho priestoru na webstránke

Skúsme niečo porovnateľné spraviť s nasledujúocu webstránkou.

ws-web 

Jednotlivé objekty izolujeme od okolitého priestoru.

ws-negativ

Vďaka dostatku prázdneho priestoru a vhodnému rozloženiu stránky, sa pohľad pri prechádzaní po stránke sústredí na jednotlivé objekty ako je logo, položky navigácie, nadpisy, registrácia, umiestnenie formulára atď. Práve základné rozloženie stránky je zásadné pri tvorbe usporiadaného dizajnu. Rozmýšľať nad farebným tónom, písmom a inými detailami v tomto kroku vôbec nie je dôležité.

Prečo by sme niečo také robili?

Layout stránky môžeme prirovnať k základom mrakodrapu. Keď sú základy zlé, mrakodrap sa po čase zrúti bez ohľadu na to, aké krásne sú priestory v ňom.

Rozloženie prvkov stránky: makro a mikro whitespace

Prázdny priestor poskytuje vizuálne oslobodenie a s použitím „ničoho“ sa dá dodať prvkom stránky inteligentná organizácia. Efektívnim využitím prázdneho priestoru dosiahneme správny tok informácií a zabezpečíme rovnováhu, čistotu a profesionálnejší vzhľad.

Makro whitespace

Makro whitespace predstavuje priestor medzi veľkými blokmi stránky (ako sú napr. hlavička, blok s textom, reklamný blok, banner, formulár, päta stránky atď.). 

ws-makro

Správnym použitím makro whitespaceu dokážeme vytvoriť harmonický a prehľadný dizajn.

Mikro whitespace

Mikro whitespace predstavuje priestor bezprostredne susediacich prvkov (písmená, slová, vety, riadky, odstavce, položky menu atď.).

ws-mikro

S mikro whitespace-om sa môžeme hrať. Môžeme čitateľa viesť, prerušiť ho, nechať zamyslieť, ale aj úplne odradiť. Treba mu venovať viac pozornosti, pretože môže mať veľký dopad na čitateľnosť akéhokoľvek obsahu.

Zdôraznenie prvkov: aktívny a pasívny whitespace

Whitespace delíme na aktívny a pasívny. Pasívny dodáva dizajnu čistotu, ľahkosť a celkovú kontrolu nad obsahom, pričom aktívny vyslovene púta pozornosť tam, kde je to žiadané.

Text bez upravenia whitespaceu

ws-text-nospace

Na prvý pohľad je text pre čitateľa nezaujímavý. Je natlačený a bez odsadení. Oči takýto text nečítajú, maximálne ho len rýchlo preletia.

Pasívny whitespace

ws-text-passive

Pridaním pasívneho whitespaceu sme odstránili zmätok a preplnenosť. Vďaka použitiu odstavcov a úprave riadkovania sme zaistili lepšiu čitateľnosť a prehľadnosť.

Aktívny whitespace

ws-text-active

Dôležitú sekciu sme odsadili od okolitého textu, pridali sme úvodzovky, zúžili sme prepojenie a hustotu textu zmenou váhy a riadkovania. Týmto spôsobom sme docielili, že blok textu vytŕča z kontextu a návštevník mu bude venovať vačšiu pozornosť.

Záver

Prázdny priestor je neoddeliteľnou súčasťou grafického dizajnu. Naučiť sa prácu s prázdnym priestorom nie je veľmi zložité. Ide o tréning pozerania sa, o schopnosť naučiť sa, ako vnímať jednotlivé objekty vo vzťahu k okolitému priestoru. Zvládnutie tejto témy vás určite posunie o krok vyššie.  :)

Tento článok zahŕňa témy:
whitespace, prázdny priestor, dizajn, grafika, rozloženie, layout, medzera, rytmus, prehľadný, čitateľnosť

Komentáre (1)

pridať komentár


V komentároch môžete používať BB kód .

Komentár č. 1autor: Mgr. Katarína Hutková22.11.2019, 13:41

Oceňujem článok: nebojte sa prázdneho priestoru.
Využila som ho vo výučbe GDM.
Ďakujem.

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika