AlejTech/Novinky/AlejTech GOV – systém pre štátnu a verejnú správu
Prejsť na navigáciu

AlejTech GOV – systém pre štátnu a verejnú správu

AlejTech GOV – systém pre štátnu a verejnú správu

Slovenská legislatíva stanovila štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktoré ukladajú povinnosť dodržiavať literu zákona pod hrozbou vysokej finančnej pokuty!

Povinnosť zo zákona č. 275/2006 Z. z.

V súlade s prijatým zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, v § 3 odsek 3 písm. a) je správca povinný zabezpečiť, aby informačný systém verejnej správy vyhovoval štandardom. Ministerstvo uloží pokutu podľa § 10 písm. b) od 500 000 SK do 1 000 000 SK správcovi informačného systému verejnej správy, ak poruší povinnosti v § 3 odsek 3 písm. a).


Informácie na internetových stránkach štátnych inštitúcií musia byť podľa Zákona o informačných systémoch verejnej správy č. 275/2006 Z.z. čitateľné pre všetkých:

 • pre nevidiacich
 • pre ľudí so zrakovým postihnutím
 • pre používateľov menšinových webových prehliadačov

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy ukladá povinnosť:

 • stránka musí byť plne funkčná aj po vypnutí grafiky a jazyka JavaScript
 • obrázky musia mať textovú alternatívu (alternative text) — hlasové čítačky pre nevidiacich tento text čítajú
 • kontrast farby pozadia a farby písma musí byť dostatočný kvôli ľuďom so zrakovým postihnutím
 • tabuľky nemožno použiť pre štruktúrovanie obsahu stránky
 • veľkosť textu na stránke sa musí dať ovládať vo všetkých prehliadačoch


Predstavujeme vám balík určený pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy:

AlejTech CMS
 • ústredná štátna správa — vláda a ministerstvá
 • miestna štátna správa —  krajské a obvodné úrady
 • špecializovaná miestna štátna správa — na úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ochrany životného prostredia, školstva atď.
 • územná samospráva — mestá a obce
 • vyššie územné celky a samosprávne kraje
 • záujmová samospráva — súdna samospráva, verejnoprávne korporácie v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry, školstva, telovýchovy, atď.
 • vysoké, stredné a základné školy


Hlavné prínosy redakčného systému AlejTech GOV:

 • systém spĺňa kritéria zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
 • výrazná úspora prevádzkových nákladov
 • možnosť okamžitej zmeny štruktúry a obsahu www stránky
 • jednoduché a intuitívne ovládanie redakčného systému
 • jednoduché pridávanie a editácia podstránok
 • prístup do redakčného systému cez prehliadač web stránok (Internet Explorer, Firefox, Opera...)
 • generuje XHTML valídne web stránky podľa W3C štandardov
 • podpora SEO — Search Engine Optimization — optimalizácia pre vyhľadávače
Súvisiace dokumenty:

Najčastejšie nedostatky webstránok verejnej správy:

 • webstránky sa nezobrazujú správne v rôznych typoch prehliadačov
 • nie sú valídne podľa W3C štandardov
 • neobsahujú informácie uložené zákonom
 • chýbajúci RSS kanál pre publikovanie aktualít
 • nemajú informácie v anglickom jazyku
 • nesprávny tvar kontaktných údajov
 • nesprávne tvary URL adries a popiskov

Ak sa rozhodnete pre riešenie AlejTech GOV, vaša webstránka bude presne podľa zákonov a posledných štandardov webdizajnu.

Pozri aj:

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika