AlejTech/Novinky/Hollen Intranet – zabezpečenie kvality dielov v automobilovom priemysle
Prejsť na navigáciu

Hollen Intranet – zabezpečenie kvality dielov a procesov v automobilovom priemysle

Hollen Intranet – zabezpečenie kvality dielov a procesov v automobilovom priemysle

Spustili sme rozsiahly vnútropodnikový informačný systém pre konzorcium Hollen, ktoré zabezpečuje kvalitu dielov a procesov hlavne v automobilovom priemysle. Konzorcium Hollen pôsobí v štyroch krajinách Európy a dáva prácu viac ako 800 pracovníkom.

Intranetový systém Hollen je zameraný na správu zákazok pre spektrum klientov, a manažovanie poskytovateľov (ľudských zdrojov, B2B systém). V intranete sme vytvorili priestor pre výsledky prác, reporty (Excel, PDF), plánovanie pracovníkov na zakázky, správu pracovísk v rôznych krajinách, hodnotenia poskytovateľov, služobné cesty a dochádzku. Súčasťou systému je správa zmlúv so zákazníkmi, sadzby a fakturácia.

Spolupracovníci majú prístup ku smerniciam, dokumentom, inventáru a pracovným pomôckam vo všetkých prevádzkach. Na evidenciu autoparku bol vytvorený systém na sledovanie servisných prehliadok, STK, PHM, a zaznamenávanie ciest z GPS modulov cez API tretej firmy. Sledovaný je vývoj cien palív a generované potrebné výstupy.

Na podporu predaja je implementovaný základný CRM systém, generovanie mapy zákaziek a centralizované štatistiky.

Rôzne predmety činnosti konzorcia sú zohľadnené v samostatných sekciách informačného systému, ako je divízia Oldtimer pre zákazky súvisiace s reštaurovaním historických automobilov – projekty, plánovanie, náklady, príjmy, odpracované hodiny, výkazy.

Používateľské rozhranie je v anglickom, ruskom a slovenskom jazyku. Intranet pre firmu Hollen je v nepretržitom vývoji, podľa meniacich sa potrieb spoločnosti pri jej rozvoji.

Pozrite si informácie o našich intranetových systémoch.

 

Pre konzorcium Hollen sme vyvinuli aj mobilnú aplikáciu Hollen Smart Workplaces, používanú pracovníkmi priamo pri vykonávaní úloh.

Klient:
HOLLEN s.r.o.

HOLLEN s.r.o.

Projekt:
intranet

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku