AlejTech/Novinky/I.D.L. Company - kongresy, semináre a konferencie
Prejsť na navigáciu

I.D.L. Company - kongresy, semináre a konferencie

I.D.L. Company - kongresy, semináre a konferencie

Nová web prezentácia spoločnosti I.D.L. Company, ktorá sa zaoberá organizovaním kongresov, seminárov a konferencií.

Grafický návrh stránky sme pripravili na základe požiadaviek a v spolupráci so zákazníkom. Web je zameraný na informovanie o pripravovaných konferenciách, seminároch a kongresoch. Na každé podujatie je možná registrácia pasívnej a aktívnej účasti, nahratie abstraktu prednášok, prípadná objednávka ubytovania.

Klient:
I.D.L. Company s.r.o.

idl.sk

Projekt:
prezentačná web stránka kongresov, seminárov a konferencií

Dodané služby:
grafika, redakčný systém Kabernet

Odkaz:
www.idl.sk

Použité moduly AlejTech CMS:

Modul Manažment fotogalérií
Modul Katalóg produktov
Modul Online platobné metódy
Modul Registrácia
Modul Klientska zóna
Modul Formulár
Modul Mapa stránky
Modul Kalendár

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku