AlejTech/Novinky/Intranet pre Litváková a spol.
Prejsť na navigáciu

AlejTech Intranet pre patentovú kanceláriu Litváková a spol.

AlejTech Intranet pre patentovú kanceláriu Litváková a spol.

Spoločnosť Litváková a spol. nás oslovila s požiadavkou na vytvorenie vnútropodnikového systému na evidenciu klientov, prideľovanie úloh zamestnancom a kontrolou plnenia pridelených úloh a vystavovanie faktúr zákazníkom.

Pre klienta sme vytvorili systém postavený na riešení AlejTech Intranet.

Intranet vytvorený pre Litváková a spol. obsahuje:

  • Správa klientov a spolupracovníkov
  • Správa prípadov
  • Prideľovanie a kontrola úloh s e-mailovou notifikáciou
  • Pripomienkovač – správa lehôt s e-mailovou notifikáciou
  • Fakturácia úloh, sledovanie uhradených faktúr
  • Pracovné výkazy
  • Zostavy, export do Excelu

Viac info o riešení AlejTech Intranet

 

Klient:
Litváková & spol.

Litváková & spol.

Projekt:
intranet

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Najlepší redakčný systém, čo som videl – a videl som ich celkom dosť...

Ing. Roman Hesteric
www.priklady.eu