AlejTech/Novinky/Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Prejsť na navigáciu

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
20. novembra 2012

Na základe verejnej súťaže sme sa stali tvorcom novej webstránky Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice. Pôvodná webstránka nespĺňala pravidlá prístupnosti a použiteľnosti webového sídla orgánu verejnej správy. Zadanie súťaže bolo jasné: vytvorenie webstránky v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy, naplnenie štandardov Výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, vytvorenie novej a prehľadnej štruktúry webstránky, a zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok. *

Pre mestskú časť sme vytvorili novú grafiku, ktorá vychádza z erbu mestskej časti. Na titulnej stránke pribudla elektronická tabuľa s oznamami zo všetkých sfér života v mestskej časti. Prepracovaná bola aj doterajšia informačná štruktúra webového sídla. Webstránku sme prepojili so systémom na správu agendy mestských obecných úradov od firmy Trimel s.r.o. .

Webová stránka je doplnená o modul RSS, anglickú Jazykovú verziu, Mapu stránky, modul Vyhľadávanie, teda všetky funkcie, ktorých potreba vyplýva z Výnosu MF č.312/2010. Informačná časť je doplnené Článkovým systémom, ktorý je prepojený s jednotlivými oddeleniami miestneho úradu a plní tak funkciu elektronickej úradnej tabule. Článkový systém je prepojený s Manažmentom obrázkových galérii, každý článok tak môže obsahovať galériu fotografií. Články sú spojené s Kalendárom podujatí, ktorý sa zobrazuje v prehľadnom kalendári. Samozrejmosťou je Kontaktný formulár, v ktorom môžu občania aj iní návštevníci zaslať podnety a otázky k web stránke aj mestskej časti.

 

* Pozn. – Zákon 570/2009 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, Výnos Ministerstva Financií č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z.

Klient:

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice

www.biskupice.sk


Projekt:

oficiálna webstránka mestskej časti

Dodané služby:
grafika, redakčný systém

Odkaz:
www.biskupice.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulČlánkový systém
ModulJazyková verzia
ModulVyhľadávanie
ModulMapa stránky
ModulFormulár
ModulFotogaléria
ModulRSS
ModulKalendár podujatí

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vaša práca sa nám veľmi páči a sme so stránkou spokojní :) Redakčný systém je super prehľadný a pohodlný.

Mgr. Lenka Flikingerová
konateľka www.najdimesa.sk