AlejTech/Novinky/Nová web stránka Cena Slovak Telekom
Prejsť na navigáciu

Nová web stránka Cena Slovak Telekom

Nová web stránka Cena Slovak Telekom

Cena Slovak Telekom je súťaž určená pre pedagógov základných, stredných škôl a špeciálnej výchovy a vzdelávania a tiež pre základné, stredné a špeciálne školy.

Učitelia môžu prihlásiť svoje skúsenosti z využívania informačno – komunikačných technológií v neinformatickom predmete. Školy sa do súťaže neprihlasujú, ale sú hodnotené na základe účasti svojich pedagógov v súťaži.

Slovak Telekom, a.s. sa rozhodol pre vytvorenie web stránky v redakčnom systéme AlejTech CMS, ktorý sa vo výberovom konaní ukázal ako najlepšie riešenie.

Na web stránke je možné prihlásiť do súťaže prácu prostredníctvom formulára. Nájdete tu knižnicu všetkých prác z minulých ročníkov a možnosť filtrovania prác podľa rôznych kritérií. Ku každej práci je možné diskutovať. Diskusia je chránená JavaScript antispam prvkami, ktoré nijako nezaťažujú návštevníkov stránky.

Na web stránke funguje fulltextové vyhľadávanie vo všetkých 352 .doc, .rtf, .ppt a .pdf súboroch z minulých ročníkov - v rámci modulu Vyhľadávanie.

Klient:

Slovak Telekom

cenast.sk


Projekt:

webstránka súťaže pedagógov Cena ST

Dodané služby:
grafika, redakčný systém, knižnica dokumentov

Odkaz:
www.cenast.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulRegistrácia
ModulDiskusia pod článkom
ModulVyhľadávanie
ModulFormuláre
ModulFotogalérie
ModulVideogalérie

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku