AlejTech/Novinky/Nová web stránka pre Materskú školu Strečnianska 2
Prejsť na navigáciu

Nová web stránka pre Materskú školu Strečnianska 2

Nová web stránka pre Materskú školu Strečnianska 2
10. novembra 2009

Materská škola Strečnianska 2 v bratislavskej Petržalke sa obrátila na našu spoločnosť s požiadavkou na vytvorenie webovej stránky pre ich škôlku.

Na stránke chceli propagovať činnosť materskej školy, publikovať aktuality pre rodičov a širokú verejnosť, informácie rodičovského združenia a prezentovať život v škôlke formou fotogalérií.

Nová www stránka materskej školy je vytovrená v redakčnom systéme AlejTech CMS, pomocou ktorého môžu stránku pravidelne editovať a dopĺňať o nové informácie a fotky.

Grafický návrh webovej stránky je vytvorený zo šablóny grafického návrhu, ktorú pre potreby projektu upravilo naše grafické oddelenie.

Materská škola Strečnianska 2 počas svojej 27 ročnej pôsobnosti vďaka kvalite edukačného procesu získala kredit predškolského zariadenia, ktoré významne ovplyvňuje výchovu mladej generácie. Cieľom bol vždy komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujú akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov a poznatkov z oblasti predškolskej pedagogiky.


Klient:

Materská škola Strečnianska 2

msstrecnianska.sk


Projekt:

informačná stránka Materskej školy Strečnianska 2

Dodané služby:
grafika, redakčný systém

Odkaz:
www.msstrecnianska.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulČlánkový systém
ModulFotogaléria

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Výborná a profesionálna spolupráca, ktorej výsledkom je naša nová webstránka a čo je najdôležitejšie, noví klienti, získaní priamo z webu.

Ing. Anna Letková
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o.