AlejTech/Novinky/PEFC - trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
Prejsť na navigáciu

PEFC - trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

PEFC - trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Pre PEFC Slovensko – program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém – sme vytvorili novú webovú stránku.

Grafický návrh stránky je vytvorený na mieru podľa požiadaviek klienta a v súlade s dizajnom PEFC International. Na web stránke nájdete základné informácie o organizácii, trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, postupe pri certifikácii a o používaní loga PEFC, propagačné materiály, videá a zoznam certifikovaných subjektov v SR.


Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce generácie.
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov znamená "správu a užívanie lesov a lesných pozemkov takým spôsobom a v takom rozsahu, ktorý udržiava ich biodiverzitu, produktívnosť, schopnosť obnovy, vitalitu a ich potenciál plniť, teraz aj v budúcnosti, najdôležitejšie ekologické, ekonomické a sociálne funkcie nielen na miestnej, ale aj národnej a globálnej úrovni, a to bez negatívneho dopadu na ostatné ekosystémy".

Klient:
PEFC Slovensko

pefc.sk

Projekt:
prezentačná web stránka

Dodané služby:
grafika, redakčný systém Kabernet

Odkaz:
www.pefc.sk

Použité moduly AlejTech CMS:

Modul Novinky
Modul Článkový systém
Modul Fotogaléria
Modul Manažment fotogalérií
Modul Videogaléria
Modul Formulár
Modul Vyhľadávanie
Modul Mapa stránky
Modul Navigačná cesta
Modul Listovacia brožúra

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Zatiaľ ďakujem, a som veľmi spokojná so stránkou. Určite vás budem odporúčať aj ďalej!

Natália Jacošová
general manager