AlejTech/Novinky/Portál Cestnej databanky
Prejsť na navigáciu

Nová tvár Portálu Cestnej databanky

Nová tvár Portálu Cestnej databanky

Po úspešnom projekte redizajnu webstránky Slovenskej správy ciest www.ssc.sk sa organizácia rozhodla o spoluprácu s našou firmou pri vytvorení nového Portálu Cestnej databanky.

Cestná databanka (CDB) predstavuje systém zberu technických údajov o cestnej sieti a diagnostiku vozoviek Slovenskej republiky, ich spracovanie, aktualizáciu a distribúciu, či už interným alebo externým užívateľom. Z tohto pohľadu tvorí základ informačného servisu CDB, ktorého úlohou je poskytovať základné aj podrobné informácie o cestnej sieti SR nielen pre oblasť rezortu cestného hospodárstva, ale aj pre ostatné oblasti štátneho hospodárstva SR a pre sféru verejného života nášho štátu.

Odbor cestnej databanky spadá pod Úsek technického rozvoja Slovenskej správy ciest. Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Portál Cestnej databanky využíva moduly:

Na portáli CDB nájdete:

Priamo zo stránky je odkaz na služby mapového servera, ktoré poskytujú možnosť prezerať aktuálne/on-line údaje centrálnej technickej evidencie cestnej siete SR.

Portál Cestnej databanky využíva upravený grafický návrh použitý na stránke Slovenskej správy ciest, ktorého autorom je naše oddelenie grafiky.


Odkaz na web stránku: www.cdb.sk

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Oceňujem prístup tímu spoločnosti AlejTech, ktorý okamžite reaguje na moje otázky a rieši podnety z našej strany.

Tomáš Božik
riaditeľ IT v kurze