AlejTech/Novinky/Rozsiahly projekt pre Slovenský inštitút mládeže Iuventa
Prejsť na navigáciu

Rozsiahly projekt pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Rozsiahly projekt pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. septembra 2010

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sa obrátila na našu spoločnosť s požiadavkou na redizajn webovej stránky organizácie Iuventa a ďalších webových stránok dcérskych projektov Iuventa.

Dizajn centrálnej stránky IUVENTA a stránok jednotlivých projektov  vychádza z konceptu loga IUVENTA ako čistej a elegantnej reprezentácie ideálov organizácie pre mládež.  V duchu loga je v grafike použitá modrá farba a dostatok otvoreného vzdušného priestoru. Grafické elementy z loga sú použité na stránke v pozadí a v záhlaví.

Celkovo sme realizovali redizajn štyroch a vytvorenie dvoch nových webových stránok:

Portál obsahuje základné informácie o organizácii, zoznam aktuálnych tém, projektov a školení, registráciu a možnosť prihlasovania sa na realizované aktivity, registráciu na newsletter, celotextové vyhľadávanie a RSS systém.
Stránka je v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej verzii.

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.
Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Klient:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

iuventa.sk


Projekt:

rozsiahly web s katalógom projektov a školení

Dodané služby:
grafický návrh, redakčný systém, formuláre, katalóg projektov, systém na správu školení

Odkaz:
www.iuventa.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

Modul Článkový systémČlánkový systém
Modul RegistráciaRegistrácia
Modul Klienstka zónaKlientska zóna
Modul VyhľadávanieVyhľadávanie
Modul FormuláreFormuláre

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka za projekt. Z vašej strany to bolo super.

Mgr. Miroslav Helbich, PhD.
Caldera, s.r.o.