AlejTech/Novinky/Slovenská inšpekcia životného prostredia
Prejsť na navigáciu

Slovenská inšpekcia životného prostredia - nová webstránka

Slovenská inšpekcia životného prostredia - nová webstránka

Pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia sme vytvorili novú progresívnu web aplikáciu, ktorá dosahuje výborné hodnotenie v rámci Google PageSpeed.

Pôvodná webstránka mala svoje najlepšie časy dávno za sebou. Stránka bola po dizajnovej aj technickej stránke zastaralá. Pripravili sme novú stránku, ktorá spĺňa aktuálne požiadavky Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 137/2015 Z.z. a zákona č. 275/2016 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v aktuálnom znení.

Webstránka tak okrem prehľadnej informačnej štruktúry, poskytuje svojim používateľom RSS feed, textovú verziu – blind friendly, anglickú jazykovú verziu, jednoduchý nástroj na povinné zverejňovanie faktúr a objednávok, vyhľadávací nástroj, logo podľa zjednotenej vizuálnej identity štátnej správy SR a mapu stránky. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia má zároveň k dispozícii náš moderný redakčný systém Kabernet na kompletnú správu a aktualizácie obsahu.

Klient:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

sizp.sk


Projekt:

redizajn web stránky SIŽP

Dodané služby:
grafika, redakčný systém 

Odkaz:
www.sizp.sk

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku