AlejTech/Novinky/Slovenská komora patentových zástupcov
Prejsť na navigáciu

Slovenská komora patentových zástupcov

Slovenská komora patentových zástupcov

Naša spoločnosť sa zúčastnila výberového konania, ktoré vyhlásila Slovenská komora patentových zástupcov na vytvorenie nového webového sídla.

Predmetom výberového konania bolo nové logo, nový grafický dizajn web stránky, redakčný systém pre správu obsahu, klientska zóna s diskusným fórom pre členov komory.

Na základe predloženej cenovej ponuky a prezentácie nášho redakčného systému AlejTech CMS sa komora rozhodla pre spoluprácu s našou spoločnosťou.

Pre komoru sme vytvorili nové logo, dizajn manuál k použitiu loga, podklady pre tlačové materiály – vizitky a hlavičkový papier, a grafický návrh e-mailového podpisu.

Grafický návrh stránky, vytvorený v spolupráci a na základe požiadaviek komory, sme implementovali do redakčného systému. 

Web je doplnený o fulltextové vyhľadávanie v obsahu stránky a filtráciu v zoznamoch  spoločností a členov patentových zástupcov.

Stránka je na zabezpečenom pripojení prostredníctvom SSL certifikátu.


Slovenská komora patentových zástupcov združuje patentových zástupcov a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti patentového zástupcu.
Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. 

Klient:

Slovenská komora patentových zástupcov

skpz.sk/

Projekt:

web stránka   

Dodané služby:
grafika, redakčný systém

Odkaz:
www.skpz.sk

Použité moduly AlejTech CMS:
Modul Článkový systém
Modul Klientská zóna – vstup pre členov
Modul Vyhľadávanie
Modul Katalóg produktov – zoznamy

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika