AlejTech/Novinky/Slovenská obchodná inšpekcia - redizajn web stránky
Prejsť na navigáciu

Slovenská obchodná inšpekcia - redizajn web stránky

Slovenská obchodná inšpekcia - redizajn web stránky

Slovenská obchodná inšpekcia si vybrala našu spoločnosť ako dodávateľa novej web stránky. Rozhodujúcim faktorom bol náš redakčný systém AlejTech CMS, ktorý spĺňa požiadavky na tvorbu web stránok podľa zákonov Slovenskej republiky týkajúcich sa informačných systémov verejnej správy a celosvetovo uznávaných štandardov.
Okrem redakčného systému požadovali aj nový vzhľad web stránky spĺňajúci kritéria prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím, nevidiacich a pre používateľov menšinových webových prehliadačov.

Na základe Správy o stave prístupnosti webových stránok (Web Accessibility) vo verejnom aj privátnom sektore, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR, webové sídlo Slovenskej obchodnej inšpekcie po redizajne dosiahlo z celej prieskumnej vzorky najvyšší rating prístupnosti (98,9 %), čo je najvyššie hodnotenie v sledovanom období 1.1.2009 - 31.1.2009.

Pozri aj: Sme prví v tvorbe prístupných webstránok

Slovenská obchodná inšpekcia - SOI je orgán štátnej správy. Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Touto právnou úpravou boli Slovenskej obchodnej inšpekcii od 1.4.2002 formulované nové kompetencie v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii, vyjadrenými v Národnom programe pre prijatie acquis communautaire, ako primárneho podkladu v príprave na rokovania o vstupe SR do EÚ.

Súčasťou redizajnu web stránky bol import obsahu starej www stránky z MySql databázy predošlého redakčného systému.

Slovenská obchodná inšpekcia získala:

  • novú grafiku web stránky
  • redakčný systém AlejTech CMS – možnosť samostatne aktualizovať web stránku, dopĺňať informácie (podstránky, novinky, produkty, súbory,...)
  • optimalizáciu pre vyhľadávače – SEO
  • web stránka je XHTML a CSS valídna podľa W3C štandardov
  • web stránka spĺňa kritéria podľa Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, respektíve Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
  • www stránka sa zobrazuje správne vo všetkých štandardných prehliadačoch web stránok
  • štatistiky návštevnosti web stránky – prehľadný report o návštevnosti web stránky, správaní sa návštevníka na stránke
  • prípona / koncovka stránok URL adresy je zostavená zo skratky Slovenská obchodná inšpekcia - .soi

Klient:

Slovenská obchodná inšpekcia

soi.sk


Projekt:

webstránka SOI

Dodané služby:
grafika, redakčný systém, prístupný web

Odkaz:
www.soi.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

clankovy-systemČlánkový systém
katalogKatalóg produktov
navigacna-cestaNavigačná cesta
mapa-strankyMapa stránok
rssRSS
vyhladavanieVyhľadávanie
formularFormuláre

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Výborná a profesionálna spolupráca, ktorej výsledkom je naša nová webstránka a čo je najdôležitejšie, noví klienti, získaní priamo z webu.

Ing. Anna Letková
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o.