AlejTech/Novinky/Slovenská správa ciest má novú web stránku
Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest má novú web stránku

Slovenská správa ciest má novú web stránku

Slovenská správa ciest nás pozvala do výberového konania na dodanie novej web stránky, respektíve redizajn starej web stránky. Požadovali nový grafický vzhľad www stránky – web design a redakčný systém pre správu a aktualizáciu obsahu webovej stránky. Na základe predstavenia nášho redakčného systému AlejTech CMS a jeho výhod oproti konkurenčným riešeniam sa rozhodli pre našu spoločnosť.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorá vykonáva pre diaľnice, cesty pre motorové vozidlá, cesty I., II. a III. triedy dopravné plánovanie, ústrednú technickú evidenciu, centrálnu databanku, technický rozvoj, vrátane súvisiacej koncepčnej, koordinačnej a metodickej činnosti, správu ciest I. triedy a pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane investorskej činnosti pre cesty I. triedy.

Slovenská správa ciest získala:

  • novú modernú grafiku web stránky
  • redakčný systém AlejTech CMS
  • optimalizáciu pre vyhľadávače – SEO
  • web stránka je valídna podľa W3C štandardov
  • web stránka spĺňa kritéria podľa Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
  • www stránka sa zobrazuje správne vo všetkých štandardných prehliadačoch web stránok
  • štatistiky návštevnosti web stránky – prehľadný report o návštevnosti web stránky, správaní sa návštevníka na stránke
  • prípona / koncovka stránok URL adresy je zostavená zo skratky Slovenská správa ciest - .ssc


Grafický dizajn web stránky navrhnutý naším oddelením grafiky bude použitý aj na ďalších projektoch:

Klient:

Slovenská správa ciest

ssc.sk


Projekt:

prístupná webstránka

Dodané služby:
grafika, redakčný systém, prístupný web

Odkaz:
www.ssc.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulVyhľadávanie
ModulManažment fotogalérií
ModulJazyková verzia
ModulRSS
ModulMapa stránky
ModulNavigačná cesta

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Oceňujem prístup tímu spoločnosti AlejTech, ktorý okamžite reaguje na moje otázky a rieši podnety z našej strany.

Tomáš Božik
riaditeľ IT v kurze