AlejTech/Novinky/Slovenská správa ciest - redizajn webového sídla
Prejsť na navigáciu

Slovenská správa ciest - redizajn webového sídla

Slovenská správa ciest - redizajn webového sídla

Slovenská správa ciest nás oslovila s požiadavkou na redizajn webového sídla organizácie. Požadovali originálny grafický dizajn, modernú responzívnu webstránku v súlade s výnosom Ministersta financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Medzi činnosti SSC patrí rozvoj cestnej siete, výstavba, rekonštrukcia, údržba a opravy ciest I. triedy.

Nový grafický návrh sme použili, okrem stránky Slovenskej správy ciest, aj na stránke Cestnej databanky – www.cdb.sk

Náplňou odboru Cestnej databanky je výkon centrálnej technickej evidencie ciest, návrhy a posudzovanie trás pre prepravy nadmerných a nadrozmerných nákladov a zabezpečovanie prevádzky dispečingu centrálnej spravodajskej služby (jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby).

Klient:

Slovenská správa ciest

ssc.sk


Projekt:

prístupná webstránka

Dodané služby:
grafika, redakčný systém, prístupný web

Odkazy:
www.ssc.sk
www.cdb.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulVyhľadávanie
ModulManažment fotogalérií
ModulJazyková verzia
ModulRSS
ModulMapa stránky
ModulNavigačná cesta

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka za projekt. Z vašej strany to bolo super.

Mgr. Miroslav Helbich, PhD.
Caldera, s.r.o.