AlejTech/Novinky/Usmernenie pre konverziu dokumentov
Prejsť na navigáciu

Usmernenie pre konverziu dokumentov

Usmernenie pre konverziu dokumentov
2. februára 2011

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na dokument
Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty (pdf, 319 kB), ktorý vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Tento dokument bol vypracovaný na základe potreby riešiť prevod medzi písomnou a elektronickou formou úradných dokumentov.

Jeho cieľom je poskytnúť výklad štandardov pre informačné systémy verejnej správy, ako aj popísať aspekty niektorých typických druhov dokumentov zverejňovaných v elektronickej forme. Štandardy sú vydávané výnosom Ministerstva financií SR, v súčasnosti platný je výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre IS VS.

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika