AlejTech/Novinky/Vytvorenie web stránky Príklady.eu
Prejsť na navigáciu

Príklady.eu - riešené príklady z matematiky a fyziky

Príklady.eu - riešené príklady z matematiky a fyziky

Príklady vznikli počas vyše 40 ročnej pedagogickej praxe stredoškolského učiteľa matematiky a fyziky. Príklady by vás mohli inšpirovať pri vašom stredoškolskom štúdiu a tiež pri príprave na vysoké školy. Úlohy sú vybrané z rôznych stredoškolských učebníc a matematických zbierok. Tiež z materiálov, ktoré vydali niektoré vysoké školy ako pomôcku k prijímacím skúškam.

Web stránka zobrazuje najprv zadanie príkladu / úlohy, ktorý môžete samostatne riešiť. Respektíve si môžete nechať priamo zobraziť riešenie príkladu.

Stránka bude v budúcnosti rozšírena o možnosť vymienať si skúsenosti s riešením príkladov medzi užívateľmi. Nájdete na nej formulár na vkladanie príkladov, ktoré neviete vyriešiť a diskusné fórum.

Na web stránke nájdete príklady:

 • Algebraické výrazy
 • Odmocniny
 • Lineárne rovnice
 • Parametrické rovnice
 • Parametrické rovnice - tabuľka
 • Sústavy rovníc
 • Slovné úlohy
 • Lineárne nerovnice
 • Lineárne nerovnice - tabuľka
 • Kvadratické rovnice
 • Kvadratické nerovnice
 • Iracionálne rovnice
 • Logaritmy
 • Logaritmické rovnice
 • Diskusia kvadratickej rovnice
 • Vlastnosti koreňov kvadratickej rovnice
 • Absolútna hodnota
 • Exponenciálne rovnice
 • a ďalšie...

Web stránka je pravidelne dopĺňaná o nové príklady... teraz už aj z fyziky.

Odkaz na web stránku: www.priklady.eu

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika