AlejTech/Novinky/Webový portál Bratislavské rožky
Prejsť na navigáciu

Nový webový portál Bratislavské rožky

Nový webový portál Bratislavské rožky
10. januára 2013

Občianske združenie Bratislavské rožky založilo niekoľko nadšencov žijúcich v Bratislave, a milujúcich Bratislavu.

Organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom viacnárodnostnej Bratislavy na prelome 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta, a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí pre ďalšie generácie obyvateľov mesta a pre všetkých záujemcov o históriu a kultúru. 

Členovia združenia si dali za úlohu aj predstavenie a podporovanie kultúrnych aktivít rôznych národov žijúcich v Bratislave, podporovanie súčasného umeleckého a kultúrneho života mesta, posilnenie lokálpatriotizmu, a šírenie dobrého mena Bratislavy v zahraničí ale aj na Slovensku.

Webový portál je postavený na našom redakčnom systéme AlejTech CMS, pomocou ktorého môže klient veľmi jednoducho meniť a dopĺňať obsah.

Webový portál sa zaoberá, okrem predstavení kultúry a histórie a aktuálneho diania v Bratislave, aj podávaním informácií o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie databáz, vytváranie virtuálnych výstav, interaktívnej mapy, atď.

Na webovom portáli momentálne nájdete:

  • Čerstvé rožky - blogy o Bratislave, histórii a kultúre
  • Pressburger Blikkfang - krátke vizuálne dojmy, drobné iskričky, obrazové podnety, náhle objavy, náhodné zistenia,...
  • Zbierky - Bratislavské pohľadnice, Virtuálne fotoalbumy a Ortvayho databázu
  • Imidžový film o Bratislave

Občianske združenie Bratislavské rožky sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných a domácich projektoch, vydávaní publikácií, organizovaní výstav, workshopov, vytváraní dokumentárnych filmov, ktoré sa zaoberajú popularizáciou kultúry a histórie Bratislavy.

Stránka je doplnená niekoľkými modulmi: Článkový systém, Maďarská jazyková verzia (HU), Manažment fotogalérií a Manažment videogalerií, Vyhľadávanie a Kalendár podujatí.

Klient:

OZ Bratislavské rožky

bratislavskerozky.sk


Projekt:

prezentácia občianskeho združenia Bratislavské rožky, združenie pre záchranu tradícií Bratislavy

Dodané služby:
redakčný systém

Odkaz:
www.bratislavskerozky.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulČlánkový systém
ModulJazyková verzia
ModulVyhľadávanie
ModulManažment Fotogalérií
ModulManažment Videogalérií
ModulKalendár

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Zatiaľ ďakujem, a som veľmi spokojná so stránkou. Určite vás budem odporúčať aj ďalej!

Natália Jacošová
general manager