AlejTech/Novinky/Webstránka obce Šurianky
Prejsť na navigáciu

Nová webstránka pre obec Šurianky

Nová webstránka pre obec Šurianky

Pre obec Šurianky sme vytvorili novú webstránku spĺňajúcu štandardy prístupnosti a použiteľnosti v rozsahu Zákona o informačných systémoch verejnej správy č. 275/2006 Z.z., ktorý stanovuje štandardy pre prístupnosť a použiteľnosť webových stránok štátnych inštitúcií a verejnej správy. Obec Šurianky tak získala webstránku, ktorá je prístupná čo najširšiemu spektru návštevníkov a občanov obce.

Aj táto obecná webstránka je postavená na našom redakčnom systéme AlejTech CMS, ktorý uľahčuje klientovi udržiavať webstránku prístupnú v budúcnosti. Pri tvorbe bola použitá jedna z našich grafických šablón, ktoré ma klient na výber.

Obecná webstránka obsahuje tieto doplnkové moduly: modul Novinky, modul Fotogaléria, Jazykovú verziu – anglickú, modul Vyhľadávanie, madul Mapa stránok, Štýlovanie stránky pre tlač, modul na Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010.

Klient:

OBEC ŠURIANKY

obecsurianky.sk


Projekt:

obecná webstránka

Dodané služby:
grafická šablóna, redakčný systém

Odkaz:
www.obecsurianky.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulNovinky
ModulJazyková verzia
ModulVyhľadávanie
ModulMapa stránky
ModulFotogaléria
ModulVerzia pre tlač
ModulZmluvy, faktúry a objednávky

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Zatiaľ ďakujem, a som veľmi spokojná so stránkou. Určite vás budem odporúčať aj ďalej!

Natália Jacošová
general manager