AlejTech/Novinky/Zmodernizovaná webstránka Dúbravky
Prejsť na navigáciu

Zmodernizovaná webstránka Bratislava-Dúbravka

Zmodernizovaná webstránka Bratislava-Dúbravka

Zmena sa týka celkového redizajnu stránky, prehľadného zoradenia informácií aj nového obsahu. Verejnosť môže v rámci podstránky "Potrebujem vybaviť" zistiť, ako postupovať pri rôznych životných situáciách týkajúcich sa napríklad majetkovoprávnych i sociálnych vecí, daní, zdravia, školstva či kultúry. Ďalej tu obyvatelia získajú informácie, ako majú postupovať pri nájme a predaji pozemkov, pri užívaní verejného priestranstva alebo pri zápise dieťaťa do materskej školy.

Na stránke onedlho pribudnú aj mapy, vďaka ktorým budú môcť obyvatelia ľahko zistiť, o ktorú cestu či chodník sa stará magistrát a o ktorú zase mestská časť. Online mapy na webe plánuje mestská časť ďalej rozširovať, napríklad o volebné obvody či o miesta, kde nájdu obyvatelia pristavené veľkokapacitné kontajnery.

Pre novú webovú stránku Dúbravky sme pripravili responzívny grafický návrh. Realizovali sme aj jeho implementáciu. Samotná stránka naďalej beží na našom redakčnom systéme AlejTech CMS.

Klient:

Bratislava-Dúbravka

dubravka.sk


Projekt:

webstránka mestkej časti

Dodané služby:
grafika, redakčný systém

Odkaz:
www.dubravka.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulNovinky
ModulDokumenty
ModulJazyková verzia
ModulFotogaléria

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Oceňujem prístup tímu spoločnosti AlejTech, ktorý okamžite reaguje na moje otázky a rieši podnety z našej strany.

Tomáš Božik
riaditeľ IT v kurze