AlejTech/Novinky/Zodpovedná spoločnosť – responzívny web nového projektu
Prejsť na navigáciu

Zodpovedná spoločnosť – responzívny web nového projektu

Zodpovedná spoločnosť – responzívny web nového projektu

Zodpovedná spoločnosť je medzinárodný partnerský projekt zameraný na zvýšenie vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa triedenia odpadov z obalov a prevzatie zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme.

Cieľom projektu je vzdelávať a informovať zamestnancov organizácií, študentov, obyvateľov obcí a verejnosť o správnom zaobchádzaní s odpadom a podporovať tak činnosti v oblasti triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.

Projekt realizuje spoločnosť ENVI-PAK, a.s.

Nová webstránka má responzívny dizajn. Pomocou AlejTech CMS modulu Registrácia a Klientská zóna je možné sa zaregistrovať a získať jeden z certifikátov Zodpovednej spoločnosti.

Klient:

ENVI - PAK, a.s.

zodpovednaspolocnost.sk


Projekt:

prezentačná webstránka projektu

Dodané služby:
grafika, redakčný systém

Odkaz:
www.zodpovednaspolocnost.sk

 

Použité moduly AlejTech CMS:

ModulNovinky
ModulČlánkový systém
ModulFormulár
ModulFotogaléria
ModulKlientska zóna

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka za projekt. Z vašej strany to bolo super.

Mgr. Miroslav Helbich, PhD.
Caldera, s.r.o.