AlejTech/Riešenia/AlejTech Procurement
Prejsť na navigáciu

AlejTech Procurement

Elektronické obstarávanie a elektronická podpora procesov

Aplikácia AlejTech Procurement je riešením pre zabezpečenie všetkých interných procesov obstarávania a súčasne prostriedkom na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri obstarávaní. Súčasťou podporných modulov je aj modul pre elektronické aukcie.

Základné moduly AlejTech Procurement:

  • plánovanie
  • obstarávanie
  • zmluvy
  • komunikácia
  • elektronická aukcia
  • portál

Plánovanie

Modul na plánovanie objemov a druhov komodít prostredníctvom zberu požiadaviek od žiadateľov v rámci celej organizácie, tvorby plánu obstarávania a sledovania jeho dodržiavania.

Obstarávanie

Modul na riadenie procesu obstarávania podľa jednotlivých postupov, sledovanie termínov a úloh, tvorba a evidencia dokumentov.

Zmluvy

Modul na evidenciu zmlúv, ktoré sú výstupom z obstarávaní, sledovanie termínov ich platnosti a stupňa čerpania.

Komunikácia

Modul zabezpečujúci elektronickú komunikáciu medzi obstarávateľom a uchádzačmi v procese obstarávania.

Elektronická aukcia

Modul na realizáciu elektronických aukcií, vhodná nadstavba každého efektívneho spôsobu realizácie obstarávania.

Portál

Modul interného informačného portálu slúžiaci na prezentáciu informácií v oblasti obstarávania všetkým užívateľom systému.

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Chtěl bych vám poděkovat za vzornou spolupráci. S vytvořenými stránkami jsem osobně velmi spokojen a zejména jsem potěšen vaši rychlostí

Miroslav Červený
CIO .A.S.A. Česká republika