Prejsť na navigáciu

Diskusia pod článkom Diskusia pod článkom

Modul diskusia pod článkom umožňuje vytvoriť diskusiu návštevníkov web stránky k nejakému článku. V diskusii môžu jednotliví návštevníci web stránky vkladať svoje názory a pripomienky k danému článku. Diskusie pod článkom umožňujú ďalším návštevníkom stránky na takéto pripomienky reagovať alebo pridať svoj vlastný názor.

Diskusia pod článkom môže byť voľne prístupná všetkým návštevníkom web stránky alebo môže byť obmedzená iba pre registrovaných užívateľov, prípadne iba pre rôzne diskusné skupiny.

V prípade reakcie na pripomienku konkrétneho návštevníka je možné nastaviť e-mailovú notifikáciu o reakcii na jeho príspevok alebo aj notifikácie o akýchkoľvek ďalších pridaných príspevkoch. Návštevník sa tak môže naďalej aktívne zapájať do diskusie.

Cena: 159,00 € bez DPH

Príklad:

Diskusia k článku

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vaša práca sa nám veľmi páči a sme so stránkou spokojní :) Redakčný systém je super prehľadný a pohodlný.

Mgr. Lenka Flikingerová
konateľka www.najdimesa.sk