Prejsť na navigáciu

Kniha návštev Kniha návštev

Modul Kniha návštev umožňuje vytvoriť na web stránke priestor pre zanechávanie odkazov od návštevníkov.

Kniha návštev môže byť spojená s modulom registrácia, ak chceme, aby na webstránke mohli nechávať odkazy iba zaregistrovaní návštevníci. V opačnom prípade môže na web stránku umiestniť odkaz akýkoľvek návštevník.

Pridaný odkaz môže byť schválený administrátorom stránky a až potom publikovaný. Administrátor je informovaný e-mailom o novom odkaze v knihe návštev. Administrátor zobrazenie odkazu na web stránke potvrdí alebo zamietne priamo v redakčnom systéme AlejTech CMS.

Cena: 129,00 € bez DPH

Príklad:

Kniha návštev

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Najlepší redakčný systém, čo som videl – a videl som ich celkom dosť...

Ing. Roman Hesteric
www.priklady.eu