Prejsť na navigáciu

Newsletter Newsletter

Modul Newsletter je marketingovým nástrojom určeným na komunikáciu medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi, či už súčasnými alebo potenciálnymi. Pomocou newslettra môžete informovať vašich zákazníkov alebo partnerov o novinkách vo vašej spoločnosti, o dôležitých zmenách a akciách.

Redakčný systém AlejTech CMS umožňuje jednoducho vytvárať a meniť zoznamy e-mailových adries, ktorým chcete e-mail pomocou newsletter modulu odoslať. Newsletter môže byť v textovom alebo HTML formáte.

Nastavenia newslettera

Pre jednotlivé newslettre je predpripravená šablóna, do ktorej stačí jednoduchým spôsobom doplniť text a obrázky podľa potreby.

Systém umožňuje nastaviť dátum a čas odoslania newslettrov zákazníkom. Jednotlivé odoslané newslettre ostávajú uložené v redakčnom systéme AlejTech CMS, a môžu byť zverejnéné na webstránke ako články.

Súčasťou každého newslettra môžu byť aj dynamicky generované odkazy na najnovšie články z redakčného systému.

Cenník

Poplatky za modul Newsletter
Aktivácia modulu Newsletter + prvý rok služby
189 € / jednorázovo
Ročný udržiavací poplatok (v druhom a nasledujúcich rokoch)
59 € / ročne         

V rámci aktivácie modulu máte v prvom roku poskytovania služby a v rámci ročného udržiavacieho poplatku v nasledujúcich rokoch služby predplatený balík na poslanie 10 000 e-mailov mesačne. V prípade, že by bol celkový počet odoslaných e-mailov mesačne vyšší ako 10 000 ks, poplatky sú:

Počet odoslaných e-mailov mesačne
Poplatok / mesačne
do 10 000
v cene poplatku
do 30 000
19 € / mesačne
do 50 000
29 € / mesačne
do 70 000
39 € / mesačne
do 90 000
49 € / mesačne
nad 90 000
individuálne / mesačne
Cena: 189,00 € bez DPH

Príklad:

Newsletter

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vaša práca sa nám veľmi páči a sme so stránkou spokojní :) Redakčný systém je super prehľadný a pohodlný.

Mgr. Lenka Flikingerová
konateľka www.najdimesa.sk