AlejTech/Riešenia/Moduly AlejTech CMS/Zmluvy, faktúry a objednávky
Prejsť na navigáciu

Zmluvy, faktúry a objednávky Zmluvy, faktúry a objednávky

Podľa zákona sú niektoré organizácie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojej webovej stránke. V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. a následnej novely č. 382/2011 Z.z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dochádza od 1.1.2012 ku zmene viacerých povinností osôb pri zverejňovaní zmlúv a niektorých údajov z faktúr a objednávok.

Modul Zmluvy, faktúry a objednávky umožňuje publikovať povinne zverejňované informácie, teda zmluvy, faktúry a objednávky podľa aktuálne platných právnych predpisov.

Modul obsahuje efektívne vyhľadávanie dokumentov podľa jednotlivých kritérií, napríklad podľa čísla, predmetu, dodávateľa, objednávateľa, ap.

Cena: 349,00 € bez DPH

Príklad:

zmluvy-faktury-objednavky

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku