Prejsť na navigáciu

MS Outlook 2010

V krokoch vám ukážeme ako správne nakonfigurovať Outloook 2010 pre prijímanie a odosielanie pošty.

V ľavom hornom menu kliknite na tlačidlo File, ktorým vyvoláte ponuku.

outlook-2010-01

V ponuke Info kliknite na tlačidlo Account Settings a z ponuky znova vyberte Account Settings.

outlook-2010-02

Otvorí sa nové okno. Kliknite na New.

outlook-2010-03

Vyberte možnosť E-mail Account a kliknite na Next.

outlook-2010-04

Vyberte možnosť Manually configure server settings or addition server types a kliknite na Next.

outlook-2010-05

Vyberte možnosť Internet E-mail a kliknite na Next.

outlook-2010-06

Vyplňte údaje:

 • do poľa Your Name vyplňte meno, ktoré sa bude zobrazovať príjemcom vašich správ
 • do poľa E-mail Address vyplňte vašu e-mailovú adresu v tvare uzivatel@domena.sk
 • v ponuke Account Type vyberte požadovaný typ účtu. Na výber máte POP3 a IMAP
 • do poľa Incoming mail server vyplňte pop3.webglobe.sk alebo imap.webglobe.sk
 • do poľa Outgoing mail server vyplňte smtp.webglobe.sk
 • !!! Dôležité !!! - do poľa User Name vyplňte vašu e-mailovú adresu v tvare uzivatel@domena.sk

outlook-2010-07

Kliknite na tlačidlo More Settings, ktoré otvorí nové okno.

Ak ste v prechádzajúcom kroku vybrali typ účtu POP3, postupujte nasledovne

 • Prejdite na kartu Advanced
 • Zaškrtnite položku This server requieres an acrepted connection (SSL)
 • V ponuke Use following type of encrypted connection vyberte SSL
 • Vyplňte v položke Incoming server (POP3) číslo 995
 • !!! Dôležité - Vyplňte v položke Outgoing server (SMTP) číslo 2525 typ TLS
 • Uložte nastavenia kliknutím na OK.

outlook-2010-08

 • Ak máte iné zobrazenie záložky:

 outlook2012-2

 • prejdite na záložku Outgoing server a zaškrtnite „My outgoing server (SMTP) requires authentication“

outgoing

Ak ste pred tým vybrali typ účtu IMAP, postupujte nasledovne:

 • Prejdite na kartu Advanced
 • V oboch ponukách Use following type of encrypted connection vyberte SSL
 • Vyplňte v položke Incoming server (IMAP) číslo 993
 • !!! Dôležité !!! - Vyplňte v položke Outgoing server (SMTP) číslo 2525 typ TLS
 • Uložte nastavenia kliknutím na OK.

outlook-2010-09

Ďalšie kroky sú znova spoločné pre oba typy účtov (POP3 aj IMAP)

Ak si želáte aby program Outlook 2010 vykonal kontrolu nastavení, kliknite na tlačidlo Test account Settings.

Ak si želáte aby program Outlook 2010 vykonal kontrolu nastavení po kliknutí na Next, nechajte zaškrtnutú položku Test Account Settings by clicking Next button.

Pri kontrole nastavení sa program Outlook 2010 pokúsi stiahnuť a odoslať poštu a tým overí funkčnosť nastavení.

Prejdite na posledný krok kliknutím na Next.

outlook-2010-07

Gratulujeme. Úspešne ste nakonfigurovali program Outlook 2010 pre prijímanie a odosielanie pošty z smtp.europacc.sk.

Pre dokončenie sprievodcu kliknite na tlačidlo Finish.

outlook-2010-10


Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Výborná a profesionálna spolupráca, ktorej výsledkom je naša nová webstránka a čo je najdôležitejšie, noví klienti, získaní priamo z webu.

Ing. Anna Letková
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o.