AlejTech/O firme/Eko AlejTech
Prejsť na navigáciu

Eko AlejTech

Posielame elektronické faktúry

V záujme ochrany životného prostredia sme pristúpili k zrušeniu posielania faktúr za poskytované služby poštou. Elektronickú faktúru generuje vo formáte PDF priamo náš systém Sito CRM.

Zelená hliadka eko-zelenahliadka

Podporujeme projekt Zelená hliadka, dobrovoľnícke komunitné združenie občanov, ktorí aktívne upratujú bratislavské verejné priestranstvá a pomocou týchto cielených upratovacích akcií poukazujú na problematiku množstva odpadkov na verejných priestoroch a na nelegálne skládky.

AdHunter

eko-adhunterPodporili sme projekt AdHunter, ktorý umožňuje každému bojovať proti vizuálnemu smogu. Prinesme viac zelene do našich miest a obcí, odstráňme nadbytočné reklamy z verejného priestoru. Mobilná aplikácia AdHunter pomáha mapovať reklamné pútače.

Fruitmap.skeko-fruitmap

Aktívne sa zúčastňujeme projektu Fruitmap.sk s vyše 800 označnými stromami na celom Slovensku.
Projekt fruitmap zaznamenáva voľne dostupné ovocné stromy, ktoré sa nachádzajú hlavne v mestskom prostredí.

Textová verzia webstránky

Šetríme prírodu – textovú verziu webstránky pre tlač vyrobíme zadarmo ku každej stránke.
Netlačíte tak záhlavie, menu alebo vyhľadávanie. Vytlačíte len to, čo sprostredkúva priame informácie. Šetríte tak toner, papier a tlačiareň.

Zberný box

Využívame služby spoločnosti Cart4Future s.r.o., ktorá poskytuje zberné boxy na použité cartridge a tonnery.

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku