AlejTech/O firme/Podnikáme zodpovedne
Prejsť na navigáciu

Podnikáme zodpovedne

Podnikame zodpovedne

AlejTech je spoločensky zodpovedná firma.

Zapájame sa do verejného života, podporujeme environmentálne, charitatívne, športové, kultúrne a vzdelávacie projekty v rámci celého Slovenska a využívame lokálne zdroje.

Riadime sa stratégiou zodpovednosti voči životnému prostrediu. Minimalizujeme environmentálne vplyvy, dôkladne separujeme odpad, šetríme energie a prírodné zdroje.

Správame sa zodpovedne voči našim klientom, obchodným partnerom a spolupracovníkom. Aktívne zabezpečujeme zdravé, bezpečné a príjemné pracovné prostredie. Chránime ľudské práva, rovnosť príležitostí a odmietame diskrimináciu.

Dodržiavame etický kódex podnikateľského správania, transparentnosť a princípy dobrej správy firmy. Sme zásadne proti klientelizmu, korupcii a podplácaniu. Chránime duševné vlastníctvo.

Vďaka tomu sa tešíme z neustáleho rastu a rozvoja. 

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Najlepší redakčný systém, čo som videl – a videl som ich celkom dosť...

Ing. Roman Hesteric
www.priklady.eu