AlejTech/O firme/Systém práce
Prejsť na navigáciu

Systém práce AlejTech

Cesta k úspešnému projektu prechádza jednotlivými fázami:


1. Analýza projektu
 

Analýza potrieb zákazníka — je nutné presne analyzovať ciele, ktorým má projekt slúžiť a navrhnúť ideálnu koncepciu. Vzhľadom k rozhodujúcemu významu tejto fázy je pre nás dôležitá komunikácia so zákazníkom. Každý projekt predstavuje riešenie šité na mieru daným požiadavkám. Ako súčasť prípravy na realizáciu vyplní zákazník aj Dotazník ku grafike.


2. Návrh riešenia
 

Podľa analýzy potrieb zákazníka navrhneme riešenie funkčnosti web stránky, prípadné doprogramovanie jednotlivých častí, stanovenie ceny a časovej špecifikácie.


3. Podpis zmluvy
 

Ak zákazník súhlasí s navrhnutou cenovou a časovou špecifikáciou, nasleduje príprava zmluvy o zabezpečení diela a licenčnej zmluvy, a jej podpísanie oboma stranami.


4. Grafický návrh
 

Na základe predchádzajúcej analýzy a dotazníka ku grafike je vypracovaný grafický návrh, ktorý dostane zákazník na pripomienkovanie. Po pripomienkach zákazníka sa návrh dopracuje do finálnej podoby.


5. Aktivácia projektu
 

Po schválení grafického návrhu nasleduje aktivácia projektu a požadovaných modulov AlejTech CMS.


6. Dodatočné programovanie (nie je vždy potrebné)
 

Programovanie požadovanej špecifickej funkčnosti projektu v prípade požiadaviek nad rámec štandardných modulov. Systémy na správu webstránok AlejTech sú našim vlastným riešením, preto je možné bez problémov doprogramovať akúkoľvek požadovanú funkcionalitu webu. Ak má zákazník iba štandardné požiadavky, táto fáza projektu nie je potrebná.


7. Skúšobná verzia
 

Na základe dodaných podkladov zhotovíme skúšobnú verziu projektu, ktorú umiestnime na testovaciu internetovú adresu.


8. Testovanie
 

Skúšobnú verziu projektu na testovacej internetovej adrese podrobia testovaniu naši zamestnanci, zákazník aj nezávislí testeri.


9. Zapracovanie pripomienok
 

Pripomienky získané pri testovaní sa v tejto fáze zapracujú do konečnej podoby.


10. Implementácia
 

Akonáhle projekt na testovacej adrese plne zodpovedá predstavám zákazníka, projekt aktivujeme na ostrom serveri.


11. Finálna verzia
 

Poslednou fázou je spustenie projektu do plnej prevádzky na doméne zákazníka a podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Poraďte sa s nami o službách, ktoré potrebujete. My vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Vďaka, že nám udržujete web v takej kvalite, v akej je. Myslím, že je to asi najlepší web, aký nadácia kedy mala!

Anna Jacková
Nadácia Milana Šimečku